CHARVÁT
 • Úvod
 • Novinky
 • Příspěvky z Nadačního fondu JUDr. Jiřího Charváta v roce 2024

Příspěvky z Nadačního fondu JUDr. Jiřího Charváta v roce 2024

Nadační fond JUDr. Jiřího Charváta se v letošním roce rozhodl poskytnout příspěvek:

 1. Veřejnosti v souladu s účelem fondu, tj. na podporu sociálně potřebných a nadaných studujících, sociálně potřebným dětem, sportovcům, nemocným a tělesně postiženým osobám.                                            Více na charvat-chs.cz v sekci Nadační fond.                                                                                                                          Žádosti o příspěvek je možné zasílat do 31. 7. 2024; na: charvatova@charvat-chs.cz, nebo poštou na adresu CHARVÁT Group s. r. o., 285 21 Zbraslavice 394
 2. Zaměstnancům skupiny firem CHARVÁT – stejně jako v předchozích letech mohou zaměstnanci žádat o finanční dar pro děti, konkrétně:

2. a) Příspěvek ve výši 7.500,- Kč na prázdninové aktivity dětí

Tento příspěvek je určen rodiči dítěte/dětí, který je zaměstnán v hlavním pracovním poměru a splňuje jednu z podmínek vyhlášených nadačním fondem:

  • je samoživitelem/kou, přičemž nežije s partnerem ve společné domácnosti,
  • partner/ka je dlouhodobě nemocný/á a rodina je odkázána na jeden příjem,
  • partner/ka je invalidní a rodina je odkázána na jeden příjem,
  • partner/ka je na mateřské/rodičovské dovolené a rodina je odkázána na jeden příjem (dítě je ve věku do 2 let k rozhodnému dni 31. 12. 2024).

Příspěvek bude vyplácen do 14. 7. 2024.

2. b) Příspěvek ve výši 2.500,- Kč na školní potřeby dětí

Příspěvek je určen rodiči, který je zaměstnán v hlavním pracovním poměru a jeho dítě bude ve školním roce 2024/2025 žákem nebo studentem ZŠ/SŠ/SOU.

Příspěvek bude vyplácen do 31. 8. 2024.

Zaměstnanci podávají žádosti o příspěvek na předepsaném formuláři nejpozději do 28. 6. 2024 prostřednictvím personálních oddělení, kde Vám zodpoví i Vaše případné dotazy.

Formulář žádosti o příspěvek ke stažení zde: Žádost – Čestné prohlášení, v listinné podobě k vyzvednutí na personálním úseku.

O příspěvky mohou žádat zaměstnanci, kteří jsou biologickým nebo adoptivním rodičem dítěte (zapsáni v rodném listu) a zároveň žijí s nezaopatřeným dítětem/dětmi ve věku do 19 let k rozhodnému dni 31. 8. 2024 ve společné domácnosti nebo mají dítě/děti ve střídavé péči.

Mgr. Diana Charvátová, člen správní rady

CHARVÁT Group s.r.o.
Zbraslavice 394
285 21 Zbraslavice

IČO: 27407667
DIČ: CZ 27407667

Telefon: +420 327 591 112
Mobil: +420 606 646 415
Fax: +420 327 591 429
E-mail: charvat@charvat-chs.cz

Mapa

Firmy skupiny Charvát

Firmy skupiny CHARVÁT dnes zaměstnávají přes 1000 zaměstnanců a dosahují obratu 110 Mio EUR. Mimořádně významné jsou výrobní technologie, kterými skupina disponuje: vlastní nástrojárna, moderní CNC obrábění, robotizovaná svařovací pracoviště a chemicko-tepelné zpracování.

Kontakty

CHARVÁT Group s.r.o.
Zbraslavice 394
285 21 ZBRASLAVICE

+420 327 591 112
charvat@charvat-chs.cz