CHARVÁT
  • Úvod
  • Nadační fond 2022

Nadační fond 2022

Přehled vyplacených příspěvků na děti z Nadačního fondu JUDr. Jiřího Charváta

Dne 21. 6. jsme zveřejnili rozhodnutí správní rady nadačního fondu, že v současné ekonomické situaci poskytneme našim zaměstnancům 2 mimořádné příspěvky na dítě.

První příspěvek ve výši 7.500,- Kč se týkal dítěte ve věku do 19 let k datu 31. 8. 2022, jehož rodič je zaměstnán v hlavním pracovním poměru v některé z našich společností a splňoval jednu z podmínek vyhlášených nadačním fondem:

  • zaměstnanec je samoživitelem/kou,
  • partner/ka zaměstnance je dlouhodobě nemocný/ná a rodina je odkázána na jeden příjem,
  • partner/ka zaměstnance je na mateřské či rodičovské dovolené,
  • partner/ka zaměstnance pobírá invalidní důchod.

Na základě těchto pravidel byl vyplacen příspěvek v jednotlivých firmách takto:

 

V srpnu 2022 byl vyplácen druhý příspěvek ve výši 2.500,- Kč.

Na příspěvek měl nárok rodič, který je zaměstnán v hlavním pracovním poměru v některé ze společností CHARVÁT Group a jeho dítě studuje na základní nebo střední škole.

O příspěvek požádalo za celou skupinu CHARVÁT celkem 217 rodičů pro 330 dětí, což v součtu představuje částku 825 000 Kč.

Příspěvek byl určen na nákup školních pomůcek, zajištění školních obědů anebo na volnočasové aktivity dětí.

Přehled vyplacených příspěvků naleznete v následující tabulce:

 

CHARVÁT Group s.r.o.
Zbraslavice 394
285 21 Zbraslavice

IČO: 27407667
DIČ: CZ 27407667

Telefon: +420 327 591 112
Mobil: +420 606 646 415
Fax: +420 327 591 429
E-mail: charvat@charvat-chs.cz

Mapa

Firmy skupiny Charvát

Firmy skupiny CHARVÁT dnes zaměstnávají přes 1000 zaměstnanců a dosahují obratu 110 Mio EUR. Mimořádně významné jsou výrobní technologie, kterými skupina disponuje: vlastní nástrojárna, moderní CNC obrábění, robotizovaná svařovací pracoviště a chemicko-tepelné zpracování.

Kontakty

CHARVÁT Group s.r.o.
Zbraslavice 394
285 21 ZBRASLAVICE

+420 327 591 112
charvat@charvat-chs.cz