CHARVÁT
  • Úvod
  • Novinky
  • Přehled schválených příspěvků na děti z Nadačního fondu JUDr. Jiřího Charváta pro rok 2023

Přehled schválených příspěvků na děti z Nadačního fondu JUDr. Jiřího Charváta pro rok 2023

Počátkem června 2023 rozhodla správní rada nadačního fondu, že obdobně jako v loňském roce budou poskytnuty dva mimořádné finanční příspěvky na děti zaměstnanců pracujících v některé ze společností skupiny CHARVÁT.

Žádosti o příspěvky z nadačního fondu bylo možné podávat prostřednictvím personálních oddělení jednotlivých firem do 25. 6. 2023.

Příspěvek ve výši 7.500,- Kč/dítě byl určen na prázdninové aktivity dětí a mohl o něj požádat rodič, který je zaměstnán v hlavním pracovním poměru v některé z našich firem a zároveň splňuje jednu z podmínek vyhlášených nadačním fondem:

  • je samoživitelem/kou,
  • partner/ka je dlouhodobě nemocný/á a rodina je odkázána na jeden příjem,
  • partner/ka je invalidní a rodina je odkázána na jeden příjem,
  • partner/ka je na mateřské/rodičovské dovolené a rodina je odkázána na jeden příjem, přičemž dítě je ve věku do 2 let k rozhodnému dni 31. 12. 2023.

Příspěvek ve výši 2.500,- Kč/dítě je určen na nákup školních pomůcek, zajištění školních obědů anebo na zájmové kroužky. Na příspěvek měl nárok rodič, který je zaměstnán v hlavním pracovním poměru v některé ze společností skupiny CHARVÁT a zároveň jeho dítě bude k 1. 9. 2023 žákem/studentem základní nebo střední školy.

Příspěvky byly podmíněny horní věkovou hranicí dětí max. 19 let k 31. 8. 2023.

Oba příspěvky budou vypláceny v polovině července 2023.

O příspěvky požádalo za celou skupinu CHARVÁT celkem 216 rodičů pro 309 dětí, což v součtu představuje částku 1.185.000,- Kč.

Přehled schválených příspěvků dle jednotlivých firem naleznete v následující tabulce:

CHARVÁT Group s.r.o.
Zbraslavice 394
285 21 Zbraslavice

IČO: 27407667
DIČ: CZ 27407667

Telefon: +420 327 591 112
Mobil: +420 606 646 415
Fax: +420 327 591 429
E-mail: charvat@charvat-chs.cz

Mapa

Firmy skupiny Charvát

Firmy skupiny CHARVÁT dnes zaměstnávají přes 1000 zaměstnanců a dosahují obratu 110 Mio EUR. Mimořádně významné jsou výrobní technologie, kterými skupina disponuje: vlastní nástrojárna, moderní CNC obrábění, robotizovaná svařovací pracoviště a chemicko-tepelné zpracování.

Kontakty

CHARVÁT Group s.r.o.
Zbraslavice 394
285 21 ZBRASLAVICE

+420 327 591 112
charvat@charvat-chs.cz